Songtekst van KC & The Sunshine Band: Its The Same Old Song

Its The Same Old Song


You're sweet as a honey bee
But like a honey bee stings
You've gone and left my heart in pain
All you left is our favorite song
The one we danced to all night long
It used to bring sweet memories
Of a tender love that used to be

Now it's the same old song
But with a different meaning
Since you been gone
It's the same old song
But with a different meaning
Since you been gone

A sentimental fool am I
to hear a old love song
And wanna cry
But the melody keeps haunting me
Reminding me how in love we used to be
Keep hearing the part that used to touch my heart
Saying together forever
Breaking up never

It's the same old song
But with a different meaning
Since you been gone
It's the same old song
But with a different meaning
Since you been gone

Precious memories keep a lingering on
Everytime I hear our favorite song
Now you're gone
Left this emptiness
I only reminisce
The happiness we spent
We used to dance on the music
Make romance through the music

It's the same old song
But with a different meaning
Since you been gone
It's the same old song
But with a different meaning
Since you been gone

It's the same old song
But with a different meaning
Since you been gone
It's the same old song
But with a different meaning
Since you been goneCaptcha
Liedje KC & The Sunshine Band Its The Same Old Song is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Its The Same Old Songmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje KC & The Sunshine Band Its The Same Old Song downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Its The Same Old Song in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.