Songtekst van KC & The Sunshine Band: Play That Funky Music White Boy

Play That Funky Music White Boy


Hey, give it to me now
yeah, hey
yeah, once i was a boogie singer
playing in a rock-n-roll band
I never had no problems
(yeah)
burnin down the one night stands
and everything around me
(yeah)
got to start to feel so low
then i just started quickly
(Yes it did)

to disco down and check out the show
ya they were dancin'
and singin'
and movin' 2 the groovin'
and just when
it hit me
somebody turned around and shouted

Play that funky music white boy
play that funky music right
Play that funky music white boy
Lay down the boogie
and play that funky music till you die
( till you die )
(oh till ya die)

Now first it wasn't easy
Changin rock 'n' roll and minds
And things were gettin shaky
I thought I'd have to leave it behind
but now its so much better
(its so much better)
I'm Funkin out in every way
I'll never lose that feelin
of how i learned my lesson that day

yeah,
they were dancin'
and singin'
and movin' 2 the groovin'
and just when
it hit me
somebody turned around and shouted

Play that funky music white boy
play that funky music right
Play that funky music white boy
Lay down the boogie
and play that funky music till you die
(till ya die, oooh till ya die)
they shouted play that funky music
(play that funky music)
play that funky music
(got to keep on playin funky music)
play that funky musicCaptcha
Liedje KC & The Sunshine Band Play That Funky Music White Boy is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Play That Funky Music White Boymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje KC & The Sunshine Band Play That Funky Music White Boy downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Play That Funky Music White Boy in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.