The Way You Love Me


If I could grant you one wish
I wish you could see the way you kiss
Ooh, I love watching you baby
When you're driving me, ooh, crazy
(Chorus)
Ooh, I love the way you, love the way you love me
There's no place else I'd rather be
Ooh, to feel the way I feel with your arms around me
I only wish that you could see, see the way you love me
Love me, ooh, the way you love me
It's not right, and it's not fair
What you're missing over there
Someday I'll find a way to show you
Just how lucky I am to know you
(Chorus)
You're the million reasons why there's love reflecting in my eyes
(Chorus x2)
Ooh I love the way you love me(x6)Captcha
Liedje Keepsake The Way You Love Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Way You Love Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Keepsake The Way You Love Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Way You Love Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.