Songtekst van Kelly Clarkson: My Grown Up Christmas List

My Grown Up Christmas List


Do you remember me
I sat upon your knee
I wrote to you
With childhood fantasies

Well, I'm all grown up now
And still need help somehow
I'm not a child
But my heart still can dream

So here's my lifelong wish
My grown up christmas list
Not for myself
But for a world in need

No more lives torn apart
That wars would never start
and wars would never start
And time would heal all hearts
And everyone would have a friend
And right would always win
And love would never end
This is my grown up christmas list

As children we believed
The grandest sight to see
Was something lovely
Wrapped beneath our tree

Well heaven surely knows
That packages and bows
Can never heal
A hurting human soul

No more lives torn apart
That wars would never start
And time would heal all hearts
And everyone would have a friend
And right would always win
And love would never end
This is my grown up christmas list

What is this illusion called the innocence of youth
Maybe only in our blind belief can we ever find the truth
(there'd be)

No more lives torn apart
That wars would never start
And time would heal all hearts
And everyone would have a friend
And right would always win
And love would never end, oh
This is my grown up christmas list

This is my grown up christmas listCaptcha
Liedje Kelly Clarkson My Grown Up Christmas List is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied My Grown Up Christmas Listmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Kelly Clarkson My Grown Up Christmas List downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje My Grown Up Christmas List in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.