Songtekst van Kelly Price: You Should Have Told Me

You Should Have Told Me


I wouldn't call in the midnight hour
I wouldn't tuck you in and turn the nightlight out
You would walk through the door and I wouldn't say hi
I would walk out the door and wouldn't say bye-bye
It's funny that I never thought about it that way
I never knew the things that I did not say
But you were lonely and you were hungry
And I was living in my own world
Thinking I'm a perfect lady

You should've told me
I wasn't small enough
You should've told me
I didn't call enough
But you led me on
And kept me going
And we never should've wasted this time
You should've told me
I wasn't wild enough
You should've told me
I didn't smile enough
What you had in my mind
Made me lose my mind
And we never should've wasted this time

I was in bed I'd help you take your clothes off
When it was time for work didn't see you off
When your tense didn't give a massage
I never told you I think you're hot
It's funny I never thought about it that way
Never knew the things I did not say
But you were lonely and you were hungry
And I was living in my own world
Thinking I'm a perfect lady

You should've told me
I wasn't small enough
You should've told me
I didn't call enough
But you led me on
And kept me going
And we never should've wasted this time
You should've told me
I wasn't wild enough
You should've told me
I didn't smile enough
What you had in my mind
Made me lose my mind
And we never should've wasted this time

When you thought you had to lie
Why didn't you come and tell me why?
Didn't you see those tears I cried?
Oh why?

You should've told me
I wasn't small enough
You should've told me
I didn't call enough
But you led me on
And kept me going
And we never should've wasted this time
You should've told me
I wasn't wild enough
You should've told me
I didn't smile enough
What you had in my mind
Made me lose my mind
And we never should've wasted this timeCaptcha
Liedje Kelly Price You Should Have Told Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied You Should Have Told Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Kelly Price You Should Have Told Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje You Should Have Told Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.