Fascination


It was fascination, I know
And it might have ended at the start
A passing glance, a brief romance
And I might have gone on my way empty-hearted, empty-hearted

It was fascination, I know
Seeing you under the moonlight above, baby
And I touched your hand and I kissed you
And fascination turned to love

My fascination turned to love, oh baby, yeahh
My fascination, girl, ohh, turned to love

Fascination, I know
That it might have ended at the start
A passing glance, a brief romance
And I might have gone on my way empty-hearted

Fascination, oh and I know, I know babe
Seeing you under, under the moonlight, moonlight above
Baby I, I touched your hand
And I kissed you baby
Oh girl

And my, my fascination, my fascination
Turned to love
Fascination oh, my, my, my fascination girl
Turned to love
My fascination turned to love
FascinationCaptcha
Liedje Kem Fascination is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Fascinationmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Kem Fascination downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Fascination in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.