I'm In Love


Could this be the very beginning babe
Of a love so fine?
Then let's get caught up in the middle babe
Girl you were mine, that's all I know
Hey we've got somethin special
A wise man can't define
It's just like heaven's watchin us
And it feels just like
I'm in love
Ohh girl, i'm in love
I'm in love
I'm in love
You just get here girl
And i promise you
I'll keep you warm
Inside and out i'll be lovin you
Makin my perfect storm
Until the mornin comes
Hey, you're sunshine, on my window babe
I'm lookin love rite in the face girl
Let's watch heaven open up
Cause it feels just like
I'm in love
Hey girl I'm in love, oooh baby

I'm in love, oo oo oo girl
I'm in love
Shoo doo way ow way, do do waaayy
Shoo doo way ow way, do do waaayy
Shoo doo way ow way, bee aayyyy
I'm in love, ohh girl
I'm in love, Ooo girl
Ohhh, i'm in love girl
I'm in love babe
Whooaaayyy, I'm in love girl
Yea, heeeeyy, Im in love
I'm in love, oh babe
I'm in love girl yea i found my way back in, yea, i'm love
I'm in looooooovveeeCaptcha
Liedje Kem I'm In Love is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I'm In Lovemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Kem I'm In Love downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I'm In Love in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.