I'm Into You


It's your voice in my ear
It's your perfume in the air
It's your smile and your laugh
It's the greatest feelin' that I've ever had

I'm into you, girl
I get more confident each time you call my name
I'm into you, ooh girl
I guess I must admit I'm finally tuned in
I'm into you, ohh girl

From your hair to your toes
You're like sunshine to my soul
Every move that you make
Tastes like candy to my brain

And I'm so in love with you
And I'm hoping you love me too
And I'm havin' such a lovely time
I get so excited, girl you blow my mind

I'm into you, girl
I get more confident each time you call my name
I'm into you, ooh girl
I guess I must admit I'm finally tuned in
I'm into you

I got somethin' for you
And I hope you think it's good
I gotta plan on pickin' you up
And givin' you all my love

I wanna give you everything
Whatever you want I'll do, yeah
'Cause I'm shakin', girl
Girl, I'm aching
I just can't take it, I'm so into you

Ooh girl, I get more confident each time you call my name
I'm into you, ooh girl
I guess I must admit I'm finally tuned in
I'm into you, ooh girl
I got no self defense, I'm helpless you can have your way
I'm into you, ooh girl
I wanna give you everything and I will do what you say

I'm into you, girl
Your smile, yeah, your laugh, I like your style
I'm into you, ooh girl
Into your heart, girl, into your soul, baby, I can't let go
I'm into you, girl
I like your vibe, girl, the way you move

I wanna spend more time into you, ooh girl
You make laugh, baby
I'm so glad, girl, for what we have
I'm into you, girl, yeah
I got no self defense I'm helpless, baby
I guess I must admit

I, I wanna spend time, girl
I'm diggin' nails girl, see
I like your legs, baby
From your head to your toes
I'm into you, girl
I'm into you, girl, seeCaptcha
Liedje Kem I'm Into You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I'm Into Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Kem I'm Into You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I'm Into You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.