Matter Of Time


Matter of time
It's a matter of time [adlib]
How can we be more like your brother
He was tall thin and fine
The head of his class yeah yeah
And everybody liked him hey
He'd spent his whole life chasing heaven
But never seemed to find it
'Cause heaven resides right here
On the inside yeah
And people go from bad to good in just
The blink of an eye oh yeah
If they can go from bad to good I guess
Then so can I hmm yeah
It's a matter of time
It's a matter of time yeah [adlib]

He'd take us downtown to the mission
Over on Mack and Third
To hear some of the strangest sounds
We'd ever heard yeah
He'd say that bad things they happen
But it's all divine please
Don't let this crazy cruel world
Make you blind
Cause people go from bad to good in just
The blink of an eye oh yeah
If they can go from bad to good I guess
Then so can I hmm yeah
It's a matter of time
It's a matter of time
It's a matter of time [adlib]
It's a matter of time [adlib]
It's a matter time before I

Find my way home
It's a matter of time before I get it together
It's a matter of time

Boys and girls
It's a matter of time [adlib]
A matter of time
It's a matter time yeah sweet time yeah [adlib out]Captcha
Liedje Kem Matter Of Time is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Matter Of Timemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Kem Matter Of Time downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Matter Of Time in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.