Say


Baby say
What's on your mind
What's on your mind
I've been here all morning waitin'
For your answer I'm waitin'
I've been sober long enough to remember
How good love is
How sweet your love is
Notwithstanding my crime
Say you remember how good love can be baby
Say you'll never lose your faith in me baby yeah
You fall to pieces
And I destroy what we have
Is this how our story will end baby
I can't live for tomorrow
And I surrender today
With all of it's heartache
All it's pain
Baby baby love of mine
Say you remember how good love can be baby
Say you'll never lose your faith in me baby yeah
Say you'll never leave me here in the dark oh baby
Say don't walk away
Cause' I don't wanna stay here
Don't wanna stay here
Girl say what's on your mind
Don't walk away
Leave me hangin' on baby
Say you'll never leave me hear
In the dark baby baby baby
Please send me love
I wanna hear what you have to say baby
Say what's on your mind yeah baby
Say that I still hold my place in your heart baby
Say what's on your mind baby
Say what's on your mind baby
Say [adlib out]Captcha
Liedje Kem Say is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Saymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Kem Say downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Say in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.