True Love


They go round and round in circles
Out to find your weakness and to see
If you thinking, you going to make it
Then they try to change your mind

They think you work for money
But you got a thirst for something more
Than just another piece of the pie
You want to change your life

You will reap what you sow
So be true wherever you go
You will have what you say
That's the way that true love is made
That's the way true love is made

They misuse you, cause confusion
Just enough to make you act a fool
If you let that you regret it
So don't ever lose you cool, no

You've got to think of others
You love 'em like your sister and your brother
And you only do, yeah
What you want done unto you

You will reap what you sow
So be true wherever you go
You will have what you say
That's the way that true love is made

Yeah, that's the way true love is made, y'all come on
That's the way true love is made y'all
You will have what you say, oh yeah

You will reap what you sow
So be true wherever you go
You will have what you say
That's the way that true love is made

Yeah, that's the way true love is made, oh yeah
Come on, you gotta reap what you sow
You will have what you say, oh yeah
That's the way true love is madeCaptcha
Liedje Kem True Love is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied True Lovemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Kem True Love downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje True Love in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.