Without You


Where would I be without you
Where would I go to let it all out
Where would I be
Without you

Where did the song of love go
Where did you find someone new
What do I do
Without you
Without you
Baby

Where would I be without you
Where would I go to let it all out
If I'm gonna be without you
Better go now
Without you, yeah
Without youCaptcha
Liedje Kem Without You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Without Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Kem Without You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Without You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.