You Might Win


In the end
There can be only laughter
After the dance
Lies a whole new chapter
So never wait too long to try
Cause you might
You might win
Love is all that we're after
Though we pretend
There's much more to capture
These are sacred days
Let's make room for each other
And let love have it's way
Have your fill of it's wonder
But never hold on too tight
And you might
You might win
So never wait too long to try
And you might you might win
Never wait too long to try
And you might win you might win
Never wait too long to try
Cause you might winCaptcha
Liedje Kem You Might Win is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied You Might Winmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Kem You Might Win downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje You Might Win in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.