My First Kiss


My first kiss went a little like this
And twist
And twist

[Ke$ha]

Well my first kiss went a little like this
And twist
And twist

[Verse]

I said no more teachers
And no more books
I got a kiss under the bleachers
Hoping that nobody looks
Lips like liquorish
Tongue like candy
Excuse me miss but can I get you out your panties?

[Hook]

In the back of the car
On the way to the bar
I got you on my list

[I got you on my list]

At the foot of the stairs
With my fingers in your hair
Baby, this is it

[Chorus]

She won't ever get enough
Once she gets a little touch
If I had it my way,
You know that I'd make her say
Ooooooh
Ooooooh

She won't ever get enough
Once she gets a little touch
If I had it my way,
You know that I'd make her say
Ooooooh
Ooooooh

[Verse]

Well my first kiss went a little like this
I said no more sailors
And no more soldiers
With your name in a heart
Tattooed up on the shoulders
Your kiss is like whiskey
It gets me drunk
And I wake up in the morning with the taste of your tongue

[Hook]

In the back of the car
On the way to the bar
I got you on my list

[I got you on my list]

At the foot of the stairs
With my fingers in your hair
Baby, this is it

[Chorus]

She won't ever get enough
Once she gets a little touch
If I had it my way,
You know that I'd make her say
Ooooooh
Ooooooh

She won't ever get enough
Once she gets a little touch
If I had it my way,
You know that I'd make her say
Ooooooh
Ooooooh

[3OH! 3]

My first went a little like this
And twist
And twist

[Ke$ha]

Well My first kiss went a little like this
And twist
And twist

[Chorus]

She won't ever get enough
Once she gets a little touch
If I had it my way
You know that I'd make her say
Ooooooh
Ooooooh

[Chorus]

She won't ever get enough
Once she gets a little touch
If I had it my way,
You know that I'd make her say
Oooooooh
Oooooooh
She won't ever get enough
Once she gets a little touch
If I had it my way,
You know that I'd make her sayCaptcha
Liedje Kesha My First Kiss is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied My First Kissmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Kesha My First Kiss downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje My First Kiss in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.