Night Fighters


Night fighters burning up the night
Night fighters what a beautiful sight
Night fighters streaking through the sky
Night fighters what a way to die

Night lighters they're on your trail
You'll get a sidewinder right up your tail
Night fighters underneath the moon
Night fighters coming your way soon

Night fighters screaming through the night
Night fighters make the darkness bright
Night fighters better prick up your ears
Could he the last thing that you'll ever hear

Night fighters waiting for the dawn
Night fighters waiting snug and warm
Night fighters tearing down the track
Never knowing if they're coming back

Night fighters better hold your breath
Cos here they come those angels of death
Night fighters- the speed the skill
They spend their lives learning how to kill

Night fighters like a shooting star
Night fighters wonder where they are
Night fighters supersonic boom
Night fighters coming your way soonCaptcha
Liedje Kevin Ayers Night Fighters is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Night Fightersmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Kevin Ayers Night Fighters downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Night Fighters in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.