Disturbia


No more gas in the rig, can't even get it started
Nothing heard, nothing said, can't even speak about it
On my life, on my head, don't wanna think about it
Feels like I'm going insane, yeah

It's a thief in the night to come and grab you
It can creep up inside you and consume you
A disease of the mind, it can control you
It's too close for comfort

Put on your pretty lies, you're in the city of wonder
Ain't gon' play nice, watch out you might just go under
Better think twice, your train of thought will be altered
So if you must falter be wise

Your mind's in disturbia, it's like the darkness is light
Disturbia, am I scaring you tonight?
Disturbia, ain't used to what you like
Disturbia, disturbia

Faded pictures on the wall, it's like they're talking to me
Disconnecting on calls, the phone don't even ring
I gotta get out or figure this thing out
It's too close for comfort, oh

It's a thief in the night to come and grab you
It can creep up inside you and consume you
A disease of the mind, it can control you
I feel like a monster, oh

Put on your pretty lies, you're in the city of wonder
Ain't gon' play nice, watch out you might just go under
Better think twice, your train of thought will be altered
So if you must falter be wise

Your mind's in disturbia, it's like the darkness is light
Disturbia, am I scaring you tonight?
Disturbia, ain't used to what you like
Disturbia, disturbia

Release me from this curse I'm in
Trying to maintain but I'm struggling
If you can't go I think I'm gonna

Put on your pretty lies, you're in the city of wonder
Ain't gon' play nice, watch out you might just go under
Better think twice, your train of thought will be altered
So if you must falter be wise

Your mind's in disturbia, it's like the darkness is light
Disturbia, am I scaring you tonight?
Disturbia, ain't used to what you like
Disturbia, disturbiaCaptcha
Liedje Kidz Bop Kids Disturbia is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Disturbiamits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Kidz Bop Kids Disturbia downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Disturbia in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.