Songtekst van Kim Carnes: Met You At The Wrong Time Of My Life

Met You At The Wrong Time Of My Life


(Paul Wilson/BP Hurding)

Met you at the wrong time of my life
I thought you were somebody I used to know
You took me by surprise, don't you see it show
But I guess it's not true, he left a long time ago
And thinking it over, you don't look the same

I met you at the wrong time of my life
Met you at the wrong time of my life

I've never felt the cold like this before
Our love is growing old but it leaves me wanting more
And more
If you don't believe me just look in my eyes
You'll see a lonely girl for sure
But thinking it over I don't look the same, same

I met you at the wrong time of my life
Met you at the wrong time of my life

But don't tell me it's over when it's only just begun
The days go by we get older so don't keep me waiting
Don't keep me hanging on

I met you at the wrong time of my life
Met you at the wrong time of my lifeCaptcha
Liedje Kim Carnes Met You At The Wrong Time Of My Life is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Met You At The Wrong Time Of My Lifemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Kim Carnes Met You At The Wrong Time Of My Life downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Met You At The Wrong Time Of My Life in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.