Closer


Stranded in this spooky town
Stoplights are swaying and the phone lines are down
This floor is crackling cold, she took my heart, I think she took my soul
With the moon I run far from the carnage of the fiery sun

Driven by the strangle of vein showing no mercy I do it again,
Open up your eye, you keep on crying baby, I'll bleed you dry
Skies they blink at me, I see a storm bubbling up from the sea

And it's coming closer
And it's coming closer

You shimmy shook my bone leaving me stranded all in love on my own
Do you think of me? Where am I now? Baby where do I sleep?
Feel so good but I'm old, 2000 years of chasing's taking its toll

And it's coming closer
And it's coming closer
And it's coming closer
And it's coming closerCaptcha
Widget
Liedje Kings Of Leon Closer is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Closermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Kings Of Leon Closer downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Closer in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.