Again And So On


Well, here it is

They's wearing uniforms
One by one in a line
If you don't like yourself
Go flick that balls on someone else

I got some inner walls
Should be when I come down
'Cause I don't care what time this is
My heart is shall we start

And every second
I'm just living and I'm living it up
And every second
I'm just living and I'm living it up

I can't believe it
How I'm living and I'm living it up
And I'm sustaining
While I'm living and I'm living it up

And again and so on
And again and so on
And again and so on
And again and so on

I got nothing to lose
I ain't got nothing yet
The sweetest thing is
Keep on trying for a whole new breath

My heart is pounding loud
I can hear other sounds
I sing away from you
They launch me far away from ground

And every second
I'm just living and I'm living it up
And every second
I'm just living and I'm living it up
I can't believe it
How I'm living and I'm living it up

And again and so on
And again and so on
And again and so on
And again and so on

Living and I'm living it up
And again and so on
(Living and I'm living it up)
And again and so on
(Living and I'm living it up)
And again and so on
(Living and I'm living it up)
And again and so onCaptcha
Liedje Kinky Again And So On is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Again And So Onmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Kinky Again And So On downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Again And So On in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.