San Antonio


Dime San Antonio
Dime donde vas
Parado de manos
¿Dónde llegarás?
(llegarás, llegarás)

Dime San Antonio
Dime donde vas
Parado de manos
¿Dónde llegarás?
(llegarás, llegarás)Captcha
Liedje Kinky San Antonio is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied San Antoniomits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Kinky San Antonio downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje San Antonio in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.