Sister Twisted


I had a sister twisted

In the corner, in plastics and red, she was a
In the corner, in plastics and red, she was a

I had a sister twisted
I had a sister twisted

Pick it out, pick it out and make it somewhere
Pick it out, pick it out and make it somewhere, oh!
Pick it out, pick it out and make it somewhere

I had a sister twisted

In the corner, in plastics and red, she was a
In the corner, in plastics and red, she was a
In the corner, in plastics and red, she was a
In the corner, in plastics and red, she was a

In the corner, in plastics and red, she was a
In the corner, in plastics and red, she was a
In the corner, in plastics and red, she was a
Pick it out, pick it out and make it somewhere

In the corner, in plastics and red, she was a
Pick it out, pick it out and make it somewhere
In the corner, in plastics and red, she was a
Pick it out, pick it out and make it somewhere
Somewhere else

I had a sister twisted
I had a sister twisted
I had a sister twistedCaptcha
Liedje Kinky Sister Twisted is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Sister Twistedmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Kinky Sister Twisted downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Sister Twisted in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.