Beer Money


When the lights go down
When you're stuck here in this town
With nowhere to go
So you escape through the radio

And you worked all week
To barely make ends meet

Well, I gotta a little cash burning holes in my pocket
Foot on the gas, taking off like a rocket

So Come on, come on,
Baby, I'm buying
I got enough to last us all night and
You got the kiss that tastes like honey
And I got a little beer money
Tonight, Tonight
Baby, we're drinkin';
Lets wake the town that never stops sleeping
You got the kiss that tastes like honey
And I got a little beer money

We can dance in the dark
Blow the speakers out of this car
Light it up, burn it down
Until the morning rolls around

In a field, where we can scream
Get away with almost anything
Yeah, every now and then you gotta raise a little hell
Hope we get lucky and stay out of jail

So Come on, come on,
Baby, I'm buying
I got enough to last us all night and
You got the kiss that tastes like honey
And I got a little beer money
Tonight, Tonight
Baby, we're drinkin';
Lets wake the town that never stops sleeping
You got the kiss that tastes like honey
And I got a little beer money

So Come on, come on,
Baby, I'm buying
I got enough to last us all night and
You got the kiss that tastes like honey
And I got a little bit of beer money
Tonight, Tonight
Baby, we're drinkin';
Lets wake the town that never stops sleeping
You got the kiss that tastes like honey
And I got a little beer money

So come on, come on
Yeah, come on, come onCaptcha
Liedje Kip Moore Beer Money is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Beer Moneymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Kip Moore Beer Money downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Beer Money in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.