Detroit Rock City Kiss


i feel uptight on a saturday night
its nine o' clock, the radio is the only light
i hear my song it pulls me through
Comes on strong, tells me what I got to do
I got to

Get up
Everybody?s gonna move their feet
Get down
Everybody?s gonna leave their seat
You gotta lose your mind in detroit rock city

Get up
Everybody?s gonna move their feet
Get down
Everybody?s gonna leave their seat

Getting late
I just can?t wait
Ten o?clock and I know I gotta hit the road
First I drink, then I smoke
Start up the car, and I try to make the midnight show

Get up
Everybody?s gonna move their feet
Get down
Everybody?s gonna leave their seat

Movin? fast, doin? 95
Hit top speed but I?m still movin? much too slow
I feel so good, I?m so alive
I hear my song playin? on the radio
It goes

Get up
Everybody?s gonna move their feet
Get down
Everybody?s gonna leave their seat

Twelve o?clock, I gotta rock
There?s a truck ahead, lights starin? at my eyes
Oh my god, no time to turn
I got to laugh ?cause I know I?m gonna die
Why

Get up
Everybody?s gonna move their feet
Get up
Everybody?s gonna leave their seatCaptcha
Liedje Kiss Detroit Rock City Kiss is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Detroit Rock City Kissmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Kiss Detroit Rock City Kiss downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Detroit Rock City Kiss in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.