Agreement


Watching the world
>From our window of life
Can we see all there is
That is real
That is right
To the distance so far
>From our true understanding
Making us want more
Making us see less
The fire
Making me clean
Making me fly
Spinning me 'round
Spinning me 'round
The fire within your eyes
This mystic time
I've known before
Once before
The flame within my heart
Agreements made
Are now realized
Like before
Agreements of Trust
Agreements of Faith
Agreements of Truth
Agreements of Liberty
Speaking of worlds
Driven far far apart
How the (industry) innocence
Crushes the nature of things
To the point that we lose
All we're trying to gain
Making us want more
Making us see less
The fire
Making us clean
Making us fly
Spinning us 'round
Spinning us 'round
The fire within your eyes
This mystic time
I've known before
Once before
The flame within my heart
Agreements made
Are now realized
Like before
Agreements of Trust
Agreements of Faith
Agreements of Truth
Agreements of Liberty
The fire
Making us clean
Making us fly
Spinning us 'round
Spinning us 'round
The (fire) flame
Making us clean (dream)
Making me fly
Spinning me 'round
Spinning me 'round
Agreements of Trust
Agreements of Faith
Agreements of Truth
Agreements of Love
Agreements of Liberty
Agreements set you free
"Under the Power of Love" {Must be a Huey Lewis song rejected for the
Disney movie "Under the Sea"}
Ok, there's one more

John Voesten JrCaptcha
Liedje Kitaro Agreement is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Agreementmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Kitaro Agreement downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Agreement in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.