Island Of Life


She sees me
She understands
She helps
With all of my fears
When we stand together for life
Who will hold a child
In her arms
She reaches out
So many friends
Who seek to live this world
When we stand together for life
She will hold a child
In her arms
Chorus:
Without woman
Earth would fade and die
Without woman
Who am I
Who am I
On this Island of Faith
Who am I
On this Island of Life
You are the Sea
You are the Sky
You are the Ocean
I am the Earth
I am the Island of your Love
She listens
Se understands
For those searching for truth
We will stand together for life
We will hold a child
In our arms
Chorus
She sees me
She understands
She helps
With all of my fears
When we stand together for life
She will hold a child
In her arms
Chorus
Dreams are the understanding of life
Dreams are the understanding of love

John Voesten JrCaptcha
Liedje Kitaro Island Of Life is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Island Of Lifemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Kitaro Island Of Life downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Island Of Life in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.