Songtekst van Kitty Wells: A Heartache For A Keepsake

A Heartache For A Keepsake


A heartache for a keepsake
What a tragic souvenir
Now I know how it feels
When peoples dreams all disappear

I'm looking out my window
Watching her just walk away
A heartache for a keepsake
It became mine just today

A picture fades with time
But will a heartache do the same
Years from now will I still
Wake up nights and call her name

Oh, it hurts to love somebody
And to see her walk away
A heartache for a keepsake
It became mine just today

A picture fades with time
But will a heartache do the same
Years from now will I still
Wake up nights and call her name

Oh, it hurts to love somebody
And to see her walk away
A heartache for a keepsake
It became mine just todayCaptcha
Liedje Kitty Wells A Heartache For A Keepsake is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied A Heartache For A Keepsakemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Kitty Wells A Heartache For A Keepsake downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje A Heartache For A Keepsake in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.