Jesus Is Coming Soon


Jesus is coming soon Jesus is coming soon he tells us in his word to watch and pray
Jesus is coming soon Jesus is coming soon be ready for he may come today

We'll all meet together in the garden some sweet day
If we read and spread the gospel news
So let's all be ready so we can enter in oh don't be late he may take you today
Jesus is coming soon
[ guitar ]
Don't take his love for granted as you travel through this world
Be thankful for the likes he's given you
So walk the straight and narrow for God's love is the way
Lift your eyes for heaven and pray every day
Jesus is coming soon
Be ready for he may come todayCaptcha
Liedje Kitty Wells Jesus Is Coming Soon is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Jesus Is Coming Soonmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Kitty Wells Jesus Is Coming Soon downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Jesus Is Coming Soon in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.