Come With Me Now


Come with me now
Come with me now

Come with me now
I'm gonna take you down
Come with me now
I'm gonna show you how

Come with me now
I'm gonna take you down
Come with me now
I'm gonna show you how

Afraid to lose control
And caught up in this world
I've wasted time, I've wasted breath
I think I've thought myself to death

I was born without this fear
Now only this seems clear
I need to move, I need to fight
I need to lose myself tonight

Come with me now
I'm gonna take you down
Come with me now
I'm gonna show you how

I think with my heart and I move with my head
I open my mouth and it's something I've read
I stood at this door before, I'm told
But a part of me knows that I'm growing too old

Confused what I thought with something I felt
Confuse what I feel with something that's real
I tried to sell my soul last night
Funny, he wouldn't even take a bite

Far away
I heard him say (come with me now)
Don't delay
I heard him say (come with me now)

Come with me now
I'm gonna take you down
Come with me now
I'm gonna show you how

Afraid to lose control
And caught up in this world
I've wasted time, I've wasted breath
I think I've thought myself to death

I was born without this fear
Now only this seems clear
I need to move, I need to fight
I need to lose myself tonight

Come with me now

Come with me now
I'm gonna take you down
Come with me nowCaptcha
Widget
Liedje Kongos Come With Me Now is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Come With Me Nowmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Kongos Come With Me Now downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Come With Me Now in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.