Wasting My Time


That's what he said
Clever when you talk
Pretty when you sleep
Started seeing red
Give it all away
Too precious to keep
Don't make any doubt
That you can undo
Don't be surprised
If I don't talk to you
Don't be wasting our time
You've been lying before
You've been trying to get out
We've been climbing the walls

Tearing it out
I'm under your skin
Bows in your eyes
Murder on gin
You hide inside
But I'm coming in
It isn't over if we never begin

Don't be wasting our time
You've been lying before
You've been trying to get out
We've been climbing the walls

(Don't be wasting my time)
(Don't be wasting my time)
(Wasting my time)
(Wasting my time)

Stop being denied
Was divinely yours
Left your hands untied
And finally walked
You can stand by my side
I'll cover the course
The winner's gain
And the loser's lost

Don't be wasting our time
You've been lying before
You've been trying to get out
We've been climbing the wallsCaptcha
Liedje Kosheen Wasting My Time is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Wasting My Timemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Kosheen Wasting My Time downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Wasting My Time in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.