Songtekst van Kris Kristofferson: If Its All the Same to You

If Its All the Same to You


written by Kris Kristofferson and Rita Coolidge
Hey, fairweather friend,
You know you can bend me
I don't wanna break
Hey, lend me a hand
Something I can lean on
'Til I'm strong enough to
Make it
'Cause I'm lost, but I'll be lookin'
I've been hurt, but I keep on hopin'
'Cause I'm down, but I keep fallin'
Fall in love with you
Fall in love with you
Take all you can find
Any way you want to
Easy as you can
Leave something behind
Love enough to live on
'Til I'm strong enough to stand it
On my own
But I'll be lookin'
All alone--but I keep on hopin'
'Cause I'm down, but I keep fallin'
Fall in love with you
Fall in love with youCaptcha
Liedje Kris Kristofferson If Its All the Same to You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied If Its All the Same to Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Kris Kristofferson If Its All the Same to You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje If Its All the Same to You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.