Like You


Excuse me, a doormat is good honest work
Only the bored and the wicked rich don't know that
Excuse me, you poor man, let's skip this town
Who me? Oh man, was that out loud?
Ow Whoa, I'm on my own here
You know, the devil may care
You make this groovy, you make me laugh
You make me woozy, a wet doormat
It wasn't like that
You nature lover, you country punk
You bowl me over, and I'm not that drunk
You're one in a million, you're one in two
You're not like women, and I'm not like you
I'm not like you, I'm not like you
Your spell is broken but I'm still here
Your mouth is open, guess I don't care
You make this groovy, you make me laugh
You make me woozy, a wet doormat
You're one in a million, you're one in two
You're not like women, and I'm not like you
I'm not like you, I'm not like youCaptcha
Liedje Kristin Hersh Like You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Like Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Kristin Hersh Like You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Like You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.