Me And My Charms


You can come back
When you want
Just know that I'll be here
I haven't left this step
And when the lights go out
I pick the angel up
I only have two hands

I she here?
Is she here right now?
Drive her off; don't bother to call
I'm checking out today

Me and my charms
Me and my charms
When I kiss the angel
I have a taste of you
When I take the angel
I have a piece of you
I have a piece

You can come back
I haven't left you yet
And when the lights go out
I pick the angel up
I only have two left feet
All I have in my hands
All I have in my hands

Me and my charms
Me and my charms
When I kiss the angel
I have a taste of me and my charms
Me and my charms down on the ground
You can't leave me now
You can't leave me now
I haven't left you yet

All i have in my hands
Me and my charms
Me and my charms
When I kiss the angel
I have a taste of you
When I take the angel
I have a piece of you
I have a pieceCaptcha
Liedje Kristin Hersh Me And My Charms is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Me And My Charmsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Kristin Hersh Me And My Charms downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Me And My Charms in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.