Never Meant To Hurt You


Talk about life
You're looking for something new
You talk about faith
Believing in what you do
Then you get high
You rant until your face is red
Maybe you'll find
The change is all in your head
It's in your head

I just got to say
I'm feeling then same way
I'm getting jaded getting faded got to rearrange it

Get back to where we started
Get back to where we came
Get back to the beginning
When love was not a game
All the things that you say
They just give you away
And I just got to say
I never ever mamma never meant to hurt you

It's about time
Baby that we break on through
I think we should try
We ain't got much to lose
I don't want to fight
Baby just to work it out
To make things right
I don't want to scream and shout
Scream and shout no

I don't see a choice
I got to raise my voice
I don't see that anything has changed
I don't see the world through the same bright innocent eyes
I'm getting jaded getting faded got to rearrange it

Get back to where we started
Get back to where we came
Get back to the beginning
When love was not a game
All the things that you say
They just give you away
And I just want to say
I never ever mamma never meant to hurt you
The things that you say
They just give you away
And I just want to say
I never ever mamma never meant to hurt you

And I just got to say
I'm feeling the same way
Cause I don't see that anything has changed
And I don't see the world
Through the same bright innocent eyes
I'm getting faded getting jaded

All the things that you say
They just give you away
And I just want to say
I never ever mamma never meant to hurt you
The things that you say
They just give you away
And I just got to say
I never meant to hurt you
I never meant to hurt youCaptcha
Liedje Kuba Oms Never Meant To Hurt You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Never Meant To Hurt Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Kuba Oms Never Meant To Hurt You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Never Meant To Hurt You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.