Unchained Melody


Oh my love
My darling
I've hungered for your touch
A long lonely time
As time goes by so slowly
And time goes by so slowly
And time can do so much
Are you still mine?
I need your love
I need your love
God speed your love
To me

Lonely rivers flow
To the sea
To the sea
To the open arms
Of the sea
Lonely rivers sigh
Wait for me, wait for me'
I'll be coming home
Wait for me

Oh my love
My darling
I've hungered for your touch
A long lonely time
As time goes by so slowly
And time goes by so slowly
And time can do so much
Are you still mine?
I need your love
I need your love
God speed your love
To me To OooooooooohCaptcha
Liedje La Academia Unchained Melody is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Unchained Melodymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje La Academia Unchained Melody downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Unchained Melody in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.