Via Con Me


Via, via, vieni via di qui,
niente pi? ti lega a questi luoghi,
neanche questi fiori azzurri
via, via, neanche questo tempo grigio
pieno di musiche
e di uomini che ti sono piaciuti

It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful,
good luck my babe,
it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful,
I dream of you
chips, chips, du-du-du-du-du

Via, via, vieni via con me,
entra in questo amore buio,
non perderti per niente al mondo
via, via, non perderti per niente al mondo
lo spettacolo d'arte varia
di uno innamorato di te

It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful

Via, via, vieni via con me,
entra in questo amore buio,
pieno di uomini
via, entra e fatti un bagno caldo,
c'? un accappatoio azzurro,
fuori piove un mondo freddo

It's wonderful, it's wonderful, it's wonderfulCaptcha
Liedje La Crus Via Con Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Via Con Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje La Crus Via Con Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Via Con Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.