I Wanna Be Your Man


See me coming
Down the road
I'm coming down 4 u
Standing by the end of the line
What u gonna do
Intuition can't u see
Mistreator got the shake on me
Fire and water rollin' dice
I'm gonna get u
No matter the price
Chorus
I'm a hard man fight
I'm an easy man 2 please
Baby don't u mess with me
Cause u couldn't take the heat
I wanna be your man
I wanna be your lover baby
I wanna be your man
No complication let me explain
I'll take u higher than an airplane
Look in the mirror
What do I see
I see the devil
And he's looking at me
ChorusCaptcha
Liedje L.A. Guns I Wanna Be Your Man is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Wanna Be Your Manmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje L.A. Guns I Wanna Be Your Man downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Wanna Be Your Man in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.