Sed


Sed de verdades
sed de saber, sed de verdad, sed de saber
Miro hacia arriba y las nubes sugieren un cambio de corriente
surcos profundos dibujan la cara de un hombre
miro extasiado teniendo mucha sed de verdades, sed de saber
sed de verdad, sed de saber
cambian los tiempos y grandes momentos se filtran por la historia
de un planeta embargado por su propia gente
mueren creyentes que hierven sus mentes devotas a un sonido
que los envuelve inconscientemente
sed de verdades, sed de saber, sed de verdad, sed de saber
sed de verdades, sed de saberCaptcha
Liedje La Ley Sed is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Sedmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje La Ley Sed downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Sed in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.