Freeztyle


Jefs )
Rompiendo el silencio yo vengo llegando demostrando no imponiendo mi
estilo tensivo latino infinito en orgullo seguro llegando primero sincero
prematuro y puro pausa basta y sigue arrasando creando siguiendo
buscando soluciones respuestas no es lo unico que digo este es mi estiloCaptcha
Liedje La Pozze Latina Freeztyle is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Freeztylemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje La Pozze Latina Freeztyle downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Freeztyle in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.