Warp Asylum


Been down yeah!
Well I look down and my mind blows away
Deep in the darkness "illuminate"
Beyond a million miles
Something slid up to my head
Circling around [in] my eye - eye - eyes
And I said, "Smooth operator" sez: Get up - get up and outta here,
Smooth operator sez: Yeah!
Lights band the traffic thunder two blocks west of the rest
Tore away the bottom and saw life is a test [life is a test]
Beyond 1,000,000 miles
Well I ricocheted through my head
One hand kill the other's cra-a-crazy
What she said - Smooth operator sez: Get up - get up and outta here,
Smooth operator sez
Sail into nightghost ship a tripping
Struck by the plunge something to see - yeah!
Bootleg the girl - she is a looka
Pure is the fear that breaks away [Yeah]
Straight to the sun I am a walk'n state of the art - all that I see
[Yeah]
New gods move whipp'n the shore and dash on the reef - surf city
[Well] I walk alone and stare, man, right in the sun
[Yeah!] Tear-jerk asylum and cemetery run [cemetery run]
Well, how'd I ever get this far, man?
Smooth curves switchback the sweat
Underneath the body, baby - where what you see is what you
see and
what you
GET!Captcha
Liedje La Sexorcisto Warp Asylum is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Warp Asylummits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje La Sexorcisto Warp Asylum downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Warp Asylum in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.