Brown Eyed Girl


Hey where did we go, days when the rain came
Down in the hollow, playin' a new game
Laughin' and a runnin' , hey hey, skippin' and a jumpin'
In the misty mornin' fog with our hearts a thumpin' at you,
The Brown-Eyed Girl
You're my Brown-Eyed Girl
Now what ever happened, Tuesday is so slow,
Goin' down the old man river, with a transistor radio
Standin' in the sunlight laughin'
Hidin' behind a rainbow wall
Slippin' and a slidin', all along the waterfall with you,
The Brown-Eyed Girl
You're my Brown-Eyed Girl

Do you remember when, ah we used to sing
Sha la la la la la la la la la la dee dah
Sha la la la la la la la la la la dee dah
La dee dah

So hard to find my way, now that I'm all on my own
I saw you just the other day, my how you had grown,
Cast my memory back there, Lord, Sometimes overcome thinkin' bout,
Makin love in the green grass, behind the stadium with you
The Brown-Eyed Girl
You, my Brown-Eyed Girl

Do you remember when, ah we used to sing
Sha la la la la la la la la la la dee dah
Sha la la la la la la la la la la dee dah
La dee dahCaptcha
Liedje Lagwagon Brown Eyed Girl is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Brown Eyed Girlmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Lagwagon Brown Eyed Girl downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Brown Eyed Girl in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.