Beautiful Girl


Beautiful beautiful girl beautiful beautiful beautiful
Girl she means the world to me beautiful beautiful
Beautiful girl she came into my life when everything
Wasn't quite right and when I look in her eyes it's
Worth a sacrafice had doubts some feels didn't understand
Why you were here but now it's so crystal clear why
He gave you the means cause you're my beautiful beautiful
Girl you're my beautiful beautiful girl she means the
World to me beautiful beautiful girl you're my beautiful
Beautiful girl girl I reflect on all those times when
I could have gave up on life just one word from you
Makes everything alright you're my strength when I'm
Not strong you're my voice when I sing my song my precious
Little one you are my life because you're my beautiful
Beautiful girl you're mine beautiful beautiful girl
She means the world to me beautiful beautiful girl
You're my beautiful girl girl things will come I'm
Sure but we will indoor cause our love is so beau you
Gave me a reason to believe in real love you're my
You're everything to me with you my life's so clean
You're my such a give to me so beautiful to me everything
Everything to me my life's so clean such a give to
Me oooh beautiful beautiful beautiful girl lord you're
My beautiful beautiful girl she means the world to
Me yeah she means the world to me beautiful beautiful
You're my beautiful girl girl everything to me everything
To me my life's so clean my life's so clean such a
Give to me so beautiful to me everything everything
To me my life's so clean such a give to me.Captcha
Liedje LaKisha Jones Beautiful Girl is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Beautiful Girlmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje LaKisha Jones Beautiful Girl downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Beautiful Girl in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.