Bless Your Name


With my hands I want to lift You
With my heart I want to thank You
With my soul I want bless Your Holy name

The Lord is gracious and full of compassion
Slow to anger and great in mercy

I will extol You my God and I will bless Your name forever
Everyday I will bless You and I will praise
Your name forever and ever
Forever and ever I will praise You

Bless Your name Jesus
Exalt Your name Jesus
My soul wants to bless Your Holy name

My soul wants to give you all the praiseCaptcha
Liedje Lamar Campbell Bless Your Name is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Bless Your Namemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Lamar Campbell Bless Your Name downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Bless Your Name in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.