I Need Your Spirit


I need Your Spirit, fo rme to survive another day
I need Your spirit, He gives me strength and comfort

And this is why I say
I need Your spirit, where would I be If
I didn't have You?
I need Your spirit, I need it to make it though

I need Your spirit each and everydayto face the
Wars of flesh
With You I know I'm blessed
Eveb when I'm lost
His spirit takes me through
If You know like I know
You'll take his spirit with You

For the promise of the Lord is true
For those who ask of his wine that's fresh and new
His power is sure
His presence is real
Communion is pure
His spirit you'll feelCaptcha
Liedje Lamar Campbell I Need Your Spirit is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Need Your Spiritmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Lamar Campbell I Need Your Spirit downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Need Your Spirit in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.