Songtekst van Lame Ducks: The Sun Is Shining On Me

The Sun Is Shining On Me


Sometimes when I am down, I just close my eyes and think
How the hell did I get myself in this mess?
Teardrops dancing, I'm crying, can somebody help me please
I don't know what to do about this

But when the light comes up from the dark horizon, that I have within me
I feel so good inside
Ever had that feeling? Ever had that whohohoo?
It's like the sun is shining
Even in the rain, even in a stormy night
All the bad things has flied away

Like a ten ton hammer with a tip of fire, crashing in my head
A thousand thoughts exploding in my soul

When I fall into this state of mind These metamorphoses
It's like my world collides
Ever had that feeling? Ever had that "NO!"?
It's like the darkness rules
Even in the summer, even on a shiny day
Stop now, and make this go awayCaptcha
Liedje Lame Ducks The Sun Is Shining On Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Sun Is Shining On Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Lame Ducks The Sun Is Shining On Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Sun Is Shining On Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.