Video Games


Swinging in the back yard
Pull up in your fast car
Whistling my name

Open up a beer and
Say get over here
And play your video game

In your favorite sun dress
Watching me get undressed
Take that body down town, honey

I say you the bestest
Lean in for a big kiss
Put his favorite purfume on,
Go Play your video games

It's you, it's you, it's all for you
Everything I do
I tell you all the time
Heaven is a place on earth with you
Tell me all the things you want to do
I heard that you like the bad girls
Honey, is that true?
It's better than I ever even knew.
They say that the world was built for two.
On our way with living
If somebody is loving you
Baby nowt will do

Singing in the old bar
Swinging with the old stars
Living for the fame
Kissing in the blue dark
Playing pool and wild darts
Video games

He holds me in his big arms
He's drunk and I am seeing stars
This is all I think of
Watching all our friends fall
Leaning out of old cars
This is my idea of fun
Playing video games

It's you, it's you, it's all for you
Everything I do
I tell you all the time
Heaven is a place on earth with you
Tell me all the things you want to do
I heard that you like the bad girls
Honey, is that true?
It's better than I ever even knew.
They say that the world was built for two.
On our way with living
If somebody is loving you
Baby now you do

(Now you do)

It's you, it's you, it's all for you
Everything I do
I tell you all the time
Heaven is a place on earth wit' you
Tell me all the things you want to do
I heard that you like the bad girls
Honey, is that true?
It's better than I ever even knew.
They say that the world was built for two.
On our way with living
If somebody is loving you
Maybe now you do

Maybe now you do

(Now you do)Captcha
Liedje Lana Del Rey Video Games is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Video Gamesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Lana Del Rey Video Games downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Video Games in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.