Bow Down


Written by leah andreone
Van gogh lent me his ear
Now the picture is clear
I can finally hear
Girls they grow like weeds
We?re replaceable beings
Just tell her what you told me

Overindulge, hit the spot
Take too much, take some more
Let habits form praise the lord
Give me more don?t get bored

Bow down to the mass
Fill in the gap
Fill the hole in your head

Bow down to the mass
Fill in the gap
Fill the hole in your head

How insane would I be
If you fed on me
And I found sanctity
Bless this body received
If I say the right things
Will you pretend to love meCaptcha
Liedje Leah Andreone Bow Down is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Bow Downmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Leah Andreone Bow Down downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Bow Down in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.