The Way We Are


watch you growing sometimes
I see myself in you
It can be scary but kinda funny, too
I hear you talking a lot of silarities
Your choice of words and all the fantasies

Just the way we are
Guess you?ve seen it now
A mirror of ourselves
Sure makes us weirds
Falling down from a mountain
Of frights

What?s there to hold on to
The way you make us smile
And a despair
When just just won?t go to sleep
You could habe me talking a mile
To make you smile
Still it?s not really a wheep
I know you fooled me a million times
I just can?t helpI don?t know why

Just the way we are
Guess you?ve seen it now
A mirror of ourselves
Sure makes us weirds
Falling down from a mountain
Of frightsCaptcha
Liedje Lene Marlin The Way We Are is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Way We Aremits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Lene Marlin The Way We Are downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Way We Are in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.