My Precious Love


You came to me like a dream
How would I know it was a scheme
To get me to you

Your eyes burned like fire
Through my heart
Although we were life times apart

Making mistakes was my game
Your life I tried to rearrange
But now I know a better way

My precious love

Now you're a woman
You've got a child
And those days of being wild
Are gone with the past

But now baby you still ain't got no home
All those endless nights you've had to roam
But I know a better way

My precious loveCaptcha
Liedje Lenny Kravitz My Precious Love is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied My Precious Lovemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Lenny Kravitz My Precious Love downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje My Precious Love in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.