Sinner Man


Sinner man
Where you gonna run to
Sinner man
Where you gonna run to
Sinner man
Where you gonna run to
All on that day

Well, I run to the moon
Moon, won't you hide me
Run to the moon
Moon, won't you hide me
Run to the moon
Moon, won't you hide me
All on that day

The Lord said, sinner man
The moon will be a-bleeding
The Lord said, sinner man
The moon will be a-bleeding
The Lord said, sinner man
The moon will be a-bleeding
All on that day

Well then, I run to the stars
Stars, won't you hide me
Run to the stars
Stars, won't you hide me
Run to the stars
Stars, won't you hide me
All on that day

The Lord said, sinner man
The stars will be a-falling
The Lord said, sinner man
The stars will be a-falling
The Lord said, sinner man
The stars will be a-falling
All on that day

Well then, I run to the sea
Sea, won't you hide me
Run to the sea
Sea, won't you hide me
Run to the sea
Sea, won't you hide me
All on that day

The Lord said, sinner man
The sea will be a-boiling
The Lord said, sinner man
The sea will be a-boiling
The Lord said, sinner man
The sea will be a-boiling
All on that day

Oh, Lord, Lord
Won't you hide me
Lord, Lord
Won't you hide me
Lord, Lord
Won't you hide me
All on that day

The Lord said, sinner man
You shoulda been a-praying
The Lord said, sinner man
You shoulda been a-praying
The Lord said, sinner man
You shoulda been a-praying
All on that day

Oh, Lord, Lord
Look at me praying
Lord, Lord
Look at me praying
Lord, Lord
Look at me praying

The Lord said, sinner man
You prayed too late
The Lord said, sinner man
You prayed too late
The Lord said, sinner man
You prayed too late
All on that day

Well, then, Satan, Satan
Won't you hide me
Satan, Satan
Won't you hide me
Satan, Satan
Won't you hide me
All on that day

Satan said, sinner man
Come right in
Satan said, sinner man
Come right in
Satan said, sinner man
Come right in
All on that dayCaptcha
Liedje Les Baxter Sinner Man is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Sinner Manmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Les Baxter Sinner Man downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Sinner Man in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.