Songtekst van Les Brown: I've Got My Love To Keep Me Warm

I've Got My Love To Keep Me Warm


I've Got My Love To Keep Me Warm
- words and music by Irving Berlin
- introduced by Dick Powell and Alice Faye in the 1937 film "On The Avenue"
- as recorded by The Mills Brothers in 1938

(do do-do do do do-do)
(do do-do do do do-do)
The snow is snowing and the wind is blowing
But I can weather the storm!
What do I care how much it may storm?
For I've got my love to keep me warm

I can't remember a worse December
Just watch those icicles form!
Oh, what do I care if icicles form?
Oh, I've got my love to keep me warm

Off with my overcoat, off with my glove
I need no overcoat, I'm burning with love!

My heart's on fire, the flame grows higher
So I will weather the storm!
What do I care how much it may storm?
Oh, I've got my love to keep me warm

The snow is snowing, the wind is blowing
But I can weather the storm!
What do I care how much it may storm?
Oh, I've got my love to keep me warm

I can't remember a worse December
Just watch those icicles form!
What do I care if icicles form?
Oh-ho-ho, I've got my love to keep me warm

Off with my overcoat, off with my glove
I need no overcoat, I'm burning with love!

My heart's on fire, the flame grows higher
So I will weather the storm!
What do I care how much it may storm?
Oh, I've got my love to keep me warmCaptcha
Liedje Les Brown I've Got My Love To Keep Me Warm is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I've Got My Love To Keep Me Warmmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Les Brown I've Got My Love To Keep Me Warm downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I've Got My Love To Keep Me Warm in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.